Lebaran Momentum Silaturrahmi Nasional

Holikin, S.Pd.I

Oleh: Holikin, S.Pd.I

Di Indonesia, hari raya umat Islam dikenal dengan istilah “lebaran”. Terminologi lebaran pada sebenarnya berasal dari bahasa Jawa, yaitu diambil dari kata “lebar”. Kata yang bermakna serupa (muradif) dengan kata “lebar” adalah bebas, lepas, dan sebagainya. Jadi, secara terminologis lebaran berarti “bebas atau lepas dari salah dan khilaf”. Atau dengan kata lain, lebaran adalah sebuah momentum dimana kita saling memaafkan, sehingga terbebas dan terlepas dari dosa atau kesalahan yang pernah kita perbuatnya di masa lalu.


Berdasar pada pengertian di atas, berarti hari lebaran merupakan hari di mana manusia (khususnya umat muslim) saling memaafkan atas kesalahan-kesalahan di antara mereka. Untuknya maka, hari raya (lebaran) biasanya dan sering diisi dengan bershilaturrahmi di antara handai taulan.

Adapun shilaturrahmi berarti menyambung famili (keluarga). Kata shilaturrahmi sendiri terdiri dari dua suku kata, yaitu kata “shilat” bermakna “menyambung” atau “menghimpun” dan yang terakhir adalah kata “rahmi” yang berarti “kasih sayang”, kemudian berkembang menjadi “peranakan” atau “keturunan (keluarga)”.

Dalam kaedah gramatika Arab, kata “shilaturrahmi” terbentuk dari susunan idhafah (mudhaf dan mudhaf ilaih). Di balik susunan (tarkib) tersebut terdapat huruf khafadh /jir berupa “ila” yang disembunyikan, yang apabila ditampakkan menjadi “shilatu ila rahmi” (menyambung pada keluarga). Artinya, shilaturrahmi lebih dekat pada pengertian, “aktifitas berkunjung ke sanak kerabat dengan tujuan menyambung dan mempererat hubungan kekerabatan”.

Baca juga:  Perbaikan Jalur Mudik di Madura Ditarget Selesai H-7 Lebaran

Nah, pengertian yang dipaparkan di atas mengarah pada sebuah tindakan dan perilaku menyambung apa yang putus. Artinya, bahwa hanya yang terputus dan yang terseraklah objek yang dituju oleh kata “shilaturrahmi”.

Dr. Quraisy Shihab menegaskan dalam karyanya “Lentera Hati”, menurutnya yang demikian inilah yang dinamakan hakikat shilaturrahmi. Berdasar pada sabda Nabi Saw berikut ini, “Tidak bershilaturrahim (namanya) orang yang membalas kunjungan atau pemberian, tetapi (dinamakan bershilaturrahim, adalah) yang menyambung apa yang putus (dari handai taulan).” (HR. Bukhari).

Seminggu terakhir ini, selepas kontestasi politik berlangsung. Ditambah dengan konstelasi suhu politik yang memanas pasca pengumuman KPU terkait perolehan suara pemilihan presiden (pilpres). Maka, lebaran nanti ad